Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
s názvom Inteligentné budovy na bývanie – Integrovaný prístup k návrhu inteligentných rodinných a bytových domov, v študijnom odbore Architektúra a urbanizmus – v študijnom programe Architektúra, sa bude konať dňa 25.septembra 2008 o 10.00 hod. v seminárnej miestnosti č.333 III. posch. vpravo na FA STU.