Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Kolektív autorov z Katedry obnovy architektonického dedičstva vydal nové publikácie vo vydavateľstve Perfekt.

Publikácie sú k dispozícii v predajniach Artfórum ako aj v Artbooks (na webovej stránke nájdete bližšie informácie).

Dňa 28.10.2008 budú publikácie k dispozícii s 30% zľavou pre študentov a zamestnancov FA STU, pred aulou 001 v čase od 11.45 do 13.45

 

Gregor, P.: Dobrodružstvo pamiatok , cena so zľavou: 140.- Sk

Gregor, P. a kol.: Obnova pamiatok, cena so zľavou: 140.- Sk

Kol. autorov: Prezentácia architektonického dedičstva II, cena so zľavou: 200.- Sk

 

Publikácie je možné si aj objednať za uvedenú cenu na adrese: gregor@fa.stuba.sk