Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
V exkluzívnej výtvarnej podobe na 248 stranách textu, doplneného 421 fotografiami, pôvodnými plánmi a dobovými zobrazeniami približuje príbeh dejín architektúry 19. storočia na Slovensku v kontexte európskeho umeleckého diania. Obsahuje charakteristiky jednotlivých slohov, štýlov a hnutí od klasicizmu až po secesiu, zachytáva vývoj v architektúre na rozmanitej škále typologických druhov aj s ohľadom na fenomén éry priemyselnej revolúcie či použitie nových progresívnych materiálov a konštrukcií. A keďže dejiny architektúry 19. storočia formovali popri spoločensko-politických, kultúrnych a technických determinantoch predovšetkým osobnosti – architekti, stavitelia, stavebníci či mecenáši – sú v knihe obsiahnuté aj stručné charakteristiky najvýznamnejších tvorcov, pôsobiacich na našej i európskej architektonickej scéne. Súčasťou publikácie je aj slovník odborných výrazov, menný a miestny register. Knihu Rozmanité 19. storočie – Architektúra na Slovensku od Hefeleho po Jurkoviča vydalo vydavateľstvo PERFEKT, a.s. , ktoré vybraným inštitúciám a študentom Fakulty architektúry STU z pôvodnej ceny 990,- Sk ponúka zľavu 30%, t.j. 693,- Sk (23,00 €). Knihu si môžete zakúpiť buď priamo v Kníhkupectve Vojtecha Zamarovského na Karpatskej ul. č. 7 v Bratislave (vydavateľstvo PERFEKT, a.s.), alebo prostredníctvom objednávky u doc. Ing. arch. Jany Pohaničovej, PhD., na mailovej adrese: pohanicova@fa.stuba.sk.