Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Pozývame Vás na prvú verejnú prezentáciu semestrálnych prác študentov Fakulty architektúry STU počas akcie

NOC ARCHITEKTÚRY
9.6.2011 od 17:00

Hlavnou myšlienkou podujatia, okrem prezentácie ateliérových prác, je i snaha o zintenzívnenie komunikácie s odbornou i laickou verejnosťou.

Popri prieskume študentských projektov prebehne cyklus prednášok o modernej architektúre, v spolupráci s projektom 1x1,
diskusie, premietanie filmov o architektúre a dizajne ako aj hudobná produkcia DJ-ov.

program:
17:00 1x1 prednáška Zbigniew Maćków_Poľsko
18:00 diskusia s dekankou FA STU Ľubicou Vitkovou
19:15 predstavenie partnerov Noci architektúry
19:30 1x1 diskusia Zimný štadión_Dušan Fischer/ Ingrid Konrad/ Bohuš Kováč

plagát TU
info na facebooku: https://www.facebook.com/?ref=logo#!/event.php?eid=201247093245741

 

organizátori:
Ing. arch. Andrej Olah
Ing. arch. Zuzana Krivošová

Tešíme sa na Vašu účasť!