Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Zimná Noc Architektúry, sa uskutoční vo štvrtok, 16.2.2017 od 17.00 v priestoroch Fakulty Architektúry STU v Bratislave. 
 
Noc Architektúry je o jednom večeri, kedy sa priestory fakulty premenia na výstavu tých najzaujímavejších študentských projektov so základnou myšlienkou€“ otvoriť FA STU širokej verejnosti a ukázať semestrálne snaženie študentov. 
 
Výstavu študentských prác bude dopĺňať bohatý sprievodný program. V hlavnej prednáške večera sa predstaví Hikaru Nissanke z ateliéru OMMX. Vo vstupnom foyer fakulty predstaví výtvarník Ján Šicko so študentami VŠVÚ interaktívnu svetelnú inštaláciu LightStruct. Súčasťou programu budú tiež 15Minútovky, kde sa predstavia projekty BratislavaYIMBY, blog sledujúci stavebný rozvoj Bratislavy, neformálne stretnutia architektov a dizajnérov CLUBOVKA a študentský projekt Dizajn na kolesách. Formát #Obhájsa ponúkne študentom možnosť obhájiť ich projekt netradičným stand-up comedy spôsobom a Mies.TV ponúkne video rozhovory so svetovými architektmi (Dominique Perrault, MVRDV, Lacaton & Vassal a iní) na tému, čo formovalo ich vnímanie architektúry.


Projekt Noc Architektury vznikol pred šiestimi rokmi a je o jednom večeri, kde sa štyri poschodia Fakulta architektúry STU premenia na výstavu ateliérových prác študentov a to so základnou myšlienkou - ukázať svetu, ako sa na škole tvorí.

To, ako sa najmladšia generácia architektov popasovala so zadaniami vyhodnotí porota v pokračovaní študentskej ceny CHEDDAR, kde budú hodnotené všetky vystavené semestrálne práce. Najlepšie projekty v kategóriách - architektúra, urbanizmus a dizajn vyhodnotí nezávislá porota zložená z odborníkov z praxe.

Hlavným hosťom večera bude Hikaru Nissanke z londýnskeho ateliéru OMMX. Architektúra, ktorú tvoria sa snaží o čo najlepšie pochopenie kontextu práve skúmaním materiálov, kompozície a architektonických detailov. Práve tým vedia obsiahnuť exponencionálne sa meniace prostredie moderného sveta. 

Vo vstupnom foyer fakulty predstavíme interaktívnu svetelnú inštaláciu LightStruct od výtvarníka Jána Šicka a jeho študentov z MediaLab*(VŠVÚ). Návštevníkom bude priestorová kompozícia pomocou svetla ponúkať transkripciu zvukov do priestoru. 

Súčasťou programu budú tiež 15Minútovky, kde sa dozvieme viac o inšpiratívnych projektoch a iniciatívach. Predstavia sa napríklad projekty Bratislava YIMBY, blog sledujúci stavebný rozvoj Bratislavy, alebo neformálne stretnutia architektov a dizajnérov CLUBOVKA. Okrem toho sa predstaví aj projekt Dizajn na kolesách

Formát #Obhájsa ponúkne študentom možnosť obhájiť ich projekt netradičným stand-up comedy spôsobom a Mies. SK ponúkne video rozhovory so svetovými architektmi (Dominique Perrault, MVRDV, Lacaton & Vassal a iní) na tému, čo formovalo ich vnímanie architektúry.

Ako už býva tradíciou - Noc býva pre architektov nekonečná. Rezident a architekt Bobsan spolu s DJ DJ RE5om zo skupiny Dornkappel otvoria hudobný program už na fakulte. Na afterpárty v Nu Spirit Clube sa predstaví nová indie kapela Felix a až do slnečného rána sa o zábavu postarajú EMONOIZBOYZASSQUAKESS a Inkwall.


---

OMMX

OMMX sa zaoberá schopnosťou architektúry obsiahnuť kolektívne a individuálne rituály každodenného života. Produkujú architektúru, ktorá priamo reaguje na exponencionálne meniace sa prostredie moderného sveta, potravu pre vedomé i podvedomé životné potreby a túžby. Každý projekt, bez ohľadu na mierku alebo konkrétne miesto, pracuje s pochopením kontextu prostredníctvom architektonických detailov a prebiehajúcom skúmaním materiálu, kompozíciu a kvality vyplývajúce zo skúsenosti.

Nedávno dosiahli úspechy vo vysoko profilovaných súťažiach organizovaných Americkým inštitútom architektov a Kráľovským inštitútom britských architektov. Dostali sa aj do konečnej fázy výberu na kurátorovanie a dizajn britského pavilónu na Benátskom Bienále 2016.

Vedú a učia ateliéry na Cambridge University a UCL v Londýne. Sú pravidelnými hosťami na kritikách a obhajobách na školách architektúry v celej Európe.