Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry STU v Bratislave sa 1. mája 2015 zapojila do podujatia "Jarné Kapitulské dvory". Študenti 2. ročníka získali možnosť odprezentovať svoje výstupy z predmetu Urbanistická kompozícia I., ktorý na našej fakulte zastrešuje Ústav urbanizmu a územného plánovania.

Priestor dostala prezentácia druhej časti predmetu, ktorá bola venovaná analýze súčasného stavu Kapitulskej ulice a vyhodnocovaniu urbanistického priestoru prostredníctvom ručnej kresby a pomocou tvorby fyzického modelu. Na základe metódy tzv. "Wejchertovej krivky vnímania" určovali študenti v jednotlivých bodoch zastavenia kompozičné hodnoty priestoru. Na predmete boli spracované aj ďalšie mestské priestory ako Michalská ulica, Obchodná ulica, Hlavné námestie, Primaciálne námestie a spodná časť Námestia SNP (pred Starou tržnicou).

Organizátorom podujatia bolo občianske združenie "Oživenie Kapitulskej", ktoré má za cieľ naštartovať revitalizačné procesy v tejto lokalite a v priestore susedných ulíc.

Projekt podporili:
Nadácia Tatra banky
Mladí urbanisti n.o.
IN Architekti s.r.o.

Jarné Kapituslké dvory 2015 Jarné Kapituslké dvory 2015

Jarné Kapituslké dvory 2015 Jarné Kapituslké dvory 2015