Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 6. júla 2015 zasadala odborná porota s cieľom posúdenia a vyhodnotenia predložených súťažných návrhov verejnej anonymnej súťaže „Jubilejné logo FA STU 2016“. Úlohou poroty bolo zvoliť víťazný návrh loga dvojitého jubilea Fakulty architektúry STU v Bratislave (ďalej len “FA STU”), ktorým si bude fakulta v priebehu roku 2016 pripomínať 70. výročie založenia architektonického vzdelávania na Slovensku a 40 rokov od založenia FA STU.

Do súťaže bolo prihlásených 31 návrhov od 19 autorov/ tímov autorov a za víťazný bol anonymne zvolený návrh autorky Jany Požgayovej, doktorandky na Ústave dizajnu FA STU.

jubilené logo FA STU 2016 - víťaz
Pri posudzovaní návrhov sa porota riadila okrem estetických kritérií, aj podmienkami výzvy súťaže, ako čitateľnosť symboliky 70/40 a jej nadväznosť na aktuálne logo FA STU a
preukázanie odolnosti loga voči zmenšeniu pri jeho použití na merkantilných tlačovinách a propagačných materiáloch, v kontexte s grafickým manuálom STU.

Prvé tri miesta boli vyhodnotené nasledovne:
1. miesto    Jana Požgayová, Bratislava
2. miesto    Miroslav Beličák; Levoča
3. miesto    Robert Špaček; Lukáš Šíp; Bratislava

Odborná porota pracovala v zložení:
Predsedníčka: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (dekanka FA STU)
Členovia: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. (Ústav dizajnu FA STU); Ing. Michal Brašeň, ArtD. (Ústav dizajnu FA STU); doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (Ústav interiéru a výstavníctva FA STU), akad. soch. Jozef Hobor (Kabinet výtvarnej tvorby FA STU); Mgr. Bohuš Kubinský (Kabinet výtvarnej tvorby FA STU), Oto Nováček (Študentský parlament FA STU)

Víťazke srdečne blahoželáme a účastníkom úprimne ďakujeme za záujem zapojiť sa do našej súťaže.

Zápisnica v PDF