Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ústredným motívom inštalácie ,, LEVEL“,ktorú Monika a Bohuš Kubinskí pripravili pre priestory Východoslovenskej galérie v Košiciach, sa stávajú rozmerné železobetónové škrupiny – guľové fragmenty autentického protidelostreleckého opevnenia z druhej svetovej vojny, ktoré autori zachránili pred nenávratnou deštrukciou a interpretovali v umeleckom formáte. Umelci rozpoznali výrazné sochárske kvality tejto utilitárnej vojenskej štruktúry aj jej interpretačné možnosti: v takzvaných „kugelbunkroch“ vidia škrupinu ochrannej mikro-architektúry ako akéhosi archetypálneho vajíčka či kokónu, ktorý sa stava „intímnym obydlím vojaka/človeka“ ale aj „nádobou jeho duše“.

Manipuláciou a vytrhnutím „kugelbunkrov“ z ich prirodzeného kontextu dosahujú autori kontrastné zvýraznenie obsahovej stránky umeleckého projektu. Daný námet už predtým použili v sugestívnych „site-specific“ inštaláciách, ktoré by bolo možné posunúť do novej roviny výkladu aj v aktuálnej zamýšľanej výstavnej koncepcii (teda akomsi pokračovaní série). V roku 2014 realizovali Monika a Bohuš Kubinskí projekt „Front Line“ v pražskej galérii DOX Centrum for Contemporary Art, pri ktorom „kugelbunkre“ vystavili v kontexte verdunského valu a tým upriamili pozornosť na fakt, že Prvá a Druhá svetová vojna boli vlastne pokračovaním toho istého príbehu – príbehu, ktorý možno preniká aj do živej súčasnosti. Na úspešnú pražskú výstavu nadviazal projekt „Depozit frontovej línie“ v galérii At Home Gallery – Synagóga Šamorín (na prelome rokov 2014/2015). Aj táto inštalácia pracovala s interkontextualitou: v priamej konfrontácii s bývalým liturgickým priestorom synagógy vzniklo silné umelecké napätie i naliehavé odvolanie sa na historickú pamäť ako východiskový kľúč k narábaniu so súčasnosťou.

 


Aktuálna tretia variácia projektu, ktorý umelci koncipujú pre nový priestor, pracuje takisto s výrazným prvkom intermediálnosti. Základom sa stávajú železobetónové „kugelbunkre“, ktoré však autori interpretujú aj vo virtuálnom priestore: vytvárajú ich digitálne kópie, ktoré sa vznášajú v priestore a zviditeľňujú len prostredníctvom špeciálnej aplikácie „augmented reality“ (rozšírenej reality) v prítomných tabletoch. Transparentné guľové fragmenty krúžia vo sférických formáciách, interaktívne reagujú na diváka a ponúkajú mu viaceré možnosti čítania. Predstavujú „klbká pamäti“, spomienky či duše ľudí ukrytých v železobetónových škrupinách? Alebo sú archetypálnymi sochárskymi esenciami – bunkami „genia loci“? Odhmotňujú ťaživú minulosť bunkrov aby „v odpustení“ vystúpili k nebesám?

Virtuálne a fyzicky prítomné sa v danej umeleckej inštalácii spája do jednoliateho celku. Je zviditeľnená v architektonickom poli priestorov galérie a diváka vťahuje do interaktívnych osídel tak, aby mohol vnímať nielen prirodzenú sochársku kvalitu „kugelbunkrov“, ale aj hlbší zmysel (ako naliehavý odkaz výstrahy), ukrytý v ich historickej identite.

Výstava ,, LEVEL“ sa uskutočnila v rámci Medzinárodného festivalu súčasného umenia „Biela Noc“, vo výstavnej sieni v podzemí Východoslovenskej galérie v Košiciach v termíne od 28.9. 2016 do 29.1.2017.

Projekt finančne podporil