Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pozývame vás na kurz Moderné techniky dokumentácie historických objektov, ktorý organizuje Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum pre obnovu architektonického dedičstva (ARCHA) v spolupráci so Slovenskou komorou architektov (sústavné vzdelávanie architektov - podujatie B - 10 kreditov), ICOMOS Slovensko a firmou ORNTH s.r.o. 

Kurz sa uskutoční v termíne 10.- 11. júna 2016 v Detašovanom pracovisku FA STU Banská Štiavnica, Radničné nám. č. 2. Cena kurzu je 59.- € (vrátane ubytovania), pre študentov a členov ICOMOS Slovensko je cena 39.- €.

Bližšie informácie a prihlasovanie je možné na adrese: gregor@fa.stuba.sk

Počet účastníkov kurzu je obmedzený na 21 osôb.

bs