Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Prednáška Miloty Sidorovej na tému "Životaschopné mesto" sa uskutoční dňa 15.11.2012 o 17.00 v miestnosti č. 119 na FA STU

 

Anotácia prednášky:
Už viac ako desaťročie je v západných krajinách na vzostupe obraz kvalitného mesta. Mestá už nedefinujú len ikonické objekty architektúry, ale imidž, atmosféra a kvalita mestského života.
Ak by sme mali túto efemérnu kategóriu "rozmeniť na drobné" – ide o to, ako ľahko a dobre sa v mestách žije, pracuje, tvorí, relaxuje, pohybuje – čo nám dáva dôvod mestá navštíviť a znovu navštevovať.
Tu sa nutne dostávame k mestám, ktoré tento obraz nielen predávajú, ale aj žijú. Ako v ich prípade fungujú politici, dizajnéri, developeri a komunity v organizme mesta?

Milota Sidorová
Koordinátorka festivalu o efektívnom mestskom plánovaní reSITE
Zaoberá sa komunikáciou a marketingom mestských tém a plánovania ako takého. Študovala krajinnú architektúru, grafický dizajn, absolvovala niekoľko medzinárodných stáží v oblasti krajinného urbanizmu, manažmentu ľudských zdrokov (Česká Republika, India, Nemecko, Dánsko).
Na jeseň 2012 získala Fulbrightovo štipendium a chystá sa študovať urbanizmus v New Yorku. Koordinuje medzinárodný festival o kolaboratívnom mestskom dizajne reSITE. Prednáša na domácich a zahraničných univerzitách, má dlhoročné skúsenosti s medzinárodnými projektami, pri ktorých pracuje s architektami, urbanistami, urbánnymi geografmi, sociológmi, filozofmi, politikmi, umelcami, akademikmi a profesionálmi. To všetko s jediným cieľom – priniesť viac pozornosti k problémom súčasných miest.

 

 ZIVOTASCHOPNE_MESTO_prednaska_Milota_Sidorova