Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry STU v Bratislave organizuje v spolupráci s Fakultou umení TU v Košiciach medzinárodnú výstavu „Voda a mesto – brownfieldy. Vybrané štúdie v krajinách V4“, ktorá sa na 24 posteroch zaoberá problematikou brownfieldov v kontakte s vodnými plochami vo vybraných mestách krajín V4. Po úspešnej prezentácii v Bratislave v máji 2014 si môžete túto výstavu prezrieť aj vo východoslovenskej metropole, kde bude sprístupnená v priestoroch tamojšej Univerzitnej knižnice TUKE (Němcovej 7, Košice) v dňoch od 25.08. do 05.09.2014. Oficiálne otvorenie výstavy sa uskutoční vo vyššie uvedenej knižnici 25.08.2014 o 13:00. Výstava je súčasťou medzinárodného projektu „MobEx 2013–2014. Water and City – Brownfields“, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Medzinárodného vyšehradského fondu. Viac informácií o výstave a projekte: http://mobex2013.weebly.com/