Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dňa 25.-26. novembra 2009 (streda, štvrtok) sa v priestoroch Mestského úradu v Banskej Štiavnici uskutoční medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Zvonový vŕšok“ zameraná na problematiku ochrany a rehabilitácie historických cintorínov. Konferencia je určená pre pracovníkov odborov kultúry, pamiatkovej ochrany a životného prostredia, miestnej a regionálnej samosprávy. Akcia môže byť podnetná pre manažérov cestovného ruchu. Konferenciu organizuje Fakulta Architektúry STU v Bratislave v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica.