Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Podmienka účasti:   študenti prvého (Bc.) a druhého (Ing.) stupňa vysokoškolského štúdia na STU 2016/2017, zamestnanci STU

Záujemci z radov študetov a zamestnancov Fakulty architektúry hláste sa u
Ing. arch. J. Furdík, CSc., Predseda VŠK FA STU,
furdik@fa.stuba.sk, 0903 414394

Ceny:
víťaz získava titul Majster STU 2017 a putovný pohár, za 1. – 3. diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

Upozornenie!: Každé družstvo si prinesie svoju univerzitnú sadu dresov za FA si ich môžete vyzdvihnúť  u predsedu VŠK FA STU.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup hráčov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže.  Všetci nominovaní hráči, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú Majstrovstiev STU na vlastné nebezpečenstvo  a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži. 

                            

V roku 2017 sa budú konať M STU študentov:

pastedGraphic.png

V roku 2017 sa budú konať M STU zamestnancov:

pastedGraphic_1.png

Viac info: u telocvikárov fakúlt, u šport. kluboch fakúlt, za STU u Mgr. A.Gejmovský, PhD.