Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

L'Oréal v spolupráci s UNESCO, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity predstavujú slovenskú edíciu unikátneho programu na podporu mladých a nádejných vedkýň "L'Oréal-UNESCO For Women in Science", ktorý už 18 rokov podporuje talentované vedkyne po celom svete. Dve vybrané slovenské vedkyne si rozdelia sumu 10 000 EUR na podporu ich profesionálnej kariéry.


Podmienky účasti:

 •          Slovenské štátne občianstvo
 •          Dosiahnutý doktorandský titul
 •          Venovanie sa vedeckej činnosti
 •          Výskum v oblasti Vied o živej alebo neživej prírode a chemických vedách
 •          Výskum sa musí konať v Slovenskej Republike
 •          Vek do 45 rokov

        
Registrácia a prihlásenie do 28. februára 2017 prostredníctvom webových stránok www.prezenyvovede.sk; zároveň  je potrebné poštou/osobne odovzdať originál prihlasovacieho formulára s  vlastnoručným podpisom žiadateľky a podpisom vedúceho útvaru, kde bude kandidátka výskumnú prácu vykonávať v kancelárii SOVVA (adresa: Štefánikova 19, 811 05, Bratislava, tel. 0918 378 550).


V prihláške by nemali chýbať:  

 •          Vyplnená prihláška
 •          Kópia diplomu PhD.
 •          Odborný životopis v anglickom jazyku
 •          Zoznam publikácií a citácií podľa Web of Science
 •          Zoznam najlepších publikácií a krátke vyjadrenie žiadateľky v anglickom jazyku o význame v nich    
           publikovaných výsledkoch
 •          Opis navrhovaného výskumu na ďalších 12 mesiacov po udelení ocenenia v anglickom jazyku v  
           maximálnom rozsahu 2 strany
 •          Odporúčanie nadriadeného vedeckého pracovníka, kde bude projekt realizovaný

 

Prihlášky budú následne rozdelené do vekových kategórií a vyhodnotí ich odborná porota zložená zo zástupcov Slovenskej akadémie vied - odborného garanta projektu, SOVVA a organizácie UNESCO. Z prvého kola vyjde 13 finalistiek, ktoré v apríli svoj projekt osobne predstavia porote. Dve víťazky potom budú vyhlásené a ocenené na slávnostnom galavečeri v septembri. Ocenenie vo výške 5.000 EUR, ktoré získa víťazka z každej kategórie, pre nich môže predstavovať  finančné prostriedky pre vlastný výskum, ale finančné prostriedky môžu byť použité napríklad na odreagovanie v podobe vysnívanej dovolenky, alebo stráženie detí.

vic informácií nájdete tu.