Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Živá pešia zóna, plná ľudí, voňavých kaviarní, prosperujúcich obchodov s lokálnymi produktami, podporujúca identitu mesta. 

Vytvoriť jednu takú z ulice M.R. Štefánika v Hlohovci  bolo cieľom Letnej školy urbanizmu "Hack the street" v Hlohovci, pod vedením Ing.arch. Kataríny Smatanovej, PhD.,(FA STU), Ing.arch. Jána Urbana (FA STU) a v spolupráci s Ing.arch. Adamom Lukačovičom (mesto Hlohovec), v dňoch od 26.-30. septembra 2017.

 

Paradoxne, východzím návrhom bolo umožniť v existujúcej pešej zóne regulovanú jednosmernú komunikáciu obmedzenú na denné hodiny, bez potreby akýchkoľvek stavebných zásahov. Premena existujúcich vstavaných kvetináčov na tienené sedenie, pieskovisko či fontánu a nový ikonický mestský nábytok by mohli priniesť lepšiu kvalitu prostredia pre obyvateľov, ako aj návštevníkov ulice. 

Súčasťou workshopu bola aj konfrontácia návrhov s obyvateľmi mesta priamo počas Michalského jarmoku. Z participatívnych rozhovorov bolo zrejmé, že Hlohovčania vnímajú nutnosť revitalizácie existujúcej pešej zóny ako prioritu a študentské nápady vítajú. Väčšina obyvateľov by preferovala na ulici zabezpečiť lepšiu prezentáciu/predaj lokálnych produktov a remesiel, alebo novú prevádzku kníhkupectva.


Prostredníctvom oživenia vnútorných dvorov, priečnych prepojení paralelných ulíc, typickým pre túto časť Hlohovca, by sa zvýšil prílev ľudí na pešiu zónu z okolitých rušných ťažísk. Práve nápad oživenia Sladovne a využitia jej industriálneho charakteru pre potreby kultúrneho centra dostal od Hlohovčanov veľkú podporu. 

Výsledky spolupráce samosprávy Hlohovca a Fakulty architektúry dokazujú, že práca architektov aj v menších mestách vie priniesť hodnotné a efektívne riešenia uplatniteľné v praxi, približujúc tak aj samosprávu bližšie k svojim obyvateľom.