Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

AKTUALIZÁCIA:
Aby sme mohli prekročiť hranice a uskutočniť fórum aj v týchto ťažkých časoch, rozhodli sme sa stretnúť Vás virtuálne a pozývame vás na LE:NOTRE ONLINE Landscape Forum 2020,
22. apríla 2020 od 9:00 do 18:00 hod.

Bližšie informácie na https://forum.ln-institute.org/

Organizátormi podujatia sú:
LE:NOTRE Institute, Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU Nitra), a Technische Universität Wien (TU Wien).

Cieľom podujatia je vytvoriť medzinárodnú interdisciplinárnu platformu pre stretnutie a intenzívnu spoluprácu odborníkov venujúcich sa krajine v oblasti vzdelávania, výskumu a inovatívnej praxe. Krajinní architekti, umelci a odborníci z rôznych krajín Európy budú diskutovať o problematike spoločného plánovania, tvorby, využívania a ochrany krajiny naprieč medzinárodnými hranicami.  Hlavnými témami sú Cross-Border Landscape Vision, Sustainable Urban Growth and Green Infrastructure, Rural Fringe – Foodscapes and Nature Development, Heritage and Identities, Landscape and Democracy, Landscape and Economy.