Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení študenti

Kabinet počítačových a multimediálnych disciplín

pripravil pre Vás kurzy pre začiatočníkov

 

Rhino 5 – kurz organického modelovania, cena kurzu 24,- Eur za 8 hodín,

variabilný symbol: 6143

 

SketchUp 2015 - tvorba a úprava modelu , cena kurzu 16,- Eur za 8 hodín

variabilný symbol: 6147

 

Revit 2015 - tvorba digitálneho modelu budovy, cena kurzu 27,- Eur za 9 hodín

variabilný symbol: 6144

 

Kurzy budú prebiehať v učebniach 322 a329 na FA STU v Bratislave

Minimálny počet účastníkov kurzu je 10, maximálny 20

Na kurz si prosím doneste počítač s nainštalovanou poslednou verziou príslušného programu

V závislosti od záujmu kurzy začnú od 28.11.2014

Úhradu za kurz je potrebné uskutočniť po prvej lekcii

na číslo účtu 7000081906/8180,

 

V prípade záujmu sa prosím nahlasujte u Ing.arch.Juraja Furdíka, PhD.

na mail: furdik@fa.stuba.sk