Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pre všetkých záujemcov o štúdium architektúry a urbanizmu na Fakulte architektúry STU v Bratislave, pripravujeme intenzívny 3 hodinový kurz na pochopenie a precvičenie si základov deskriptívnej geometrie, ktoré napomáhajú záujemcom o štúdium architektúry a urbanizmu zvládnuť časť prijímacích talentových skúšok.

Počas kurzu si precvičíš základné vedomosti princípov rovnobežného (kolmého) premietania a zobrazovacích metód (axonometria). Nadobudneš potrebné zručnosti v zobrazovaní základných útvarov. Riešené úlohy sú zamerané na rozvoj priestorovej predstavivosti, logického myslenia a technického vyjadrovania v  grafickej podobe. Kurz je vedený odborníkmi Fakulty architektúry STU. Jednotlivé úlohy budú priebežne konzultované a poradíme Vám na čom ešte máš pracovať.

Termín: 14. decembra 2019 od 9:00 do 12:00 hod.

Prihlasovanie prebieha prostredníctvom registračného formulára. Po prihlásení sa Vám bude zaslané poďakovanie za vyplnenie formulára a ostatné podrobnejšie informácie Vám budú zaslané počas prvého decembrového týždňa 2019.

V cene je zahrnuté 3 hodinové pedagogické vedenie a potrebné pomôcky na k riešeniu úloh. Kurzy sú určené pre záujemcov o študijný odbor Architektúra a urbanizmus.

Cena kurzu je 25,- eur.

č. účtu: SK70 81800000007000081906                        
VS:6133

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť svoje meno.