Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pre všetkých záujemcov o štúdium na Fakulte architektúry STU v Bratislave pripravujeme intenzívny dvojdňový kurz na precvičenie rôznych typov zručností. Úlohy budú simulovať priebeh na prijímacom konaní.

Počas kurzu si precvičíš základy kresby zátišia, kompozície, lineárnej perspektívy, perspektívy organických a geometrických foriem, tónovanie zátišia, prácu s priestorom a modelovanie. Kurz je vedený odborníkmi Fakulty architektúry STU. Jednotlivé úlohy budú priebežne konzultované a poradíme na čom ešte máš pracovať. Súčasťou je aj konzultácia domácich prác.

 

Termín: 30. 11. – 1. 12. decembra 2019 od 9:00 do 16:30 hod.

1. deň - Informácie o požiadavkách na jednotlivé súčasti skúšok na vybrané odbory, kreslenie, kompozícia v ceruzke, priestorová predstavivosť, pre dizajnérov modelovanie a navrhovanie

2.deň – „skúška Tvojho talentu“ - vyskúšaš si svoj talent a uvidíš, ako sa Ti bude dariť.


Prihlasovanie prebieha prostredníctvom registračného formulára.

V cene je zahrnuté celodenné pedagogické vedenie, potrebné pomôcky na kresbu a modelovanie. Kurzy sú univerzálne pre záujemcov o študijný odbor Dizajn (25 osôb) a Architektúra a Urbanizmus (45 osôb).

Cena kurzu je 90,- eur. V cene je zahrnuté celodenné pedagogické vedenie, potrebné pomôcky na kresbu a modelovanie. Kurzy sú univerzálne pre záujemcov o študijný odbor Dizajn (max 25 osôb) a Architektúra a Urbanizmus (max 45 osôb).

Č. účtu: SK70 81800000007000081906                         
Variabilný symbol: 6133

Do správy pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.