Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Intenzívny jednodňový kurz na precvičenie rôznych typov zručností. Úlohy budú simulovať priebeh na prijímacom konaní a budú sa konať prezenčne na FAD STU za dodržania stanovených hygienických podmienok.

Počas kurzu si precvičíte základy kresby zátišia a busty,  kompozície, lineárnej perspektívy, perspektívy organických a geometrických foriem, tónovanie zátišia, prácu s priestorom a dizajnéry aj modelovanie ako z hliny, tak aj z papiera. Kurz je vedený odborníkmi Fakulty architektúry a dizajnu STU. Jednotlivé úlohy budú priebežne konzultované a poradíme na čom ešte máš pracovať. Súčasťou je aj konzultácia domácich prác. Vyskúšaš si svoj talent a uvidíš, ako sa Ti bude dariť.

Prihlásenie sa na kurz je priamo na danica.koncekova@stuba.sk

Počet uchádzačov je z hygienických dôvodov limitovaný. Na časť architektúry a urbanizmu /AU/ je max. počet 30 osôb, na časť dizajn /D/  je max.počet 20 osôb. V prípade veľkého záujmu je možnosť otvorenia kurzu aj počas vianočných sviatkov.

Prosím do správy uviesť meno, priezvisko, mailovú kontaktnú adresu, telefónny kontakt, či máte záujem o AU alebo D. Uveďte dátum, o ktorý máte záujem alebo či máte záujem o obidva termíny. Príp. či máte záujme o kurz počas sviatkov a ktoré dni preferujete.

 

TERMÍN: 12. a 19. decembra 2020 od 9:00 do 16:00 hod. , dizajn do 19:00 hod., registrácia je od 8:45hod.

POZOR TERMÍN 19. 12. 2020 V ČASTI ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS JE UŽ PLNE OBSADENÝ!

CENA za 1 deň je 50,- Eur,  v prípade objednania dvoch dní je cena kurzu 90,- Eur.
ČÍSLO ÚČTU: SK70 81800000007000081906                         
Variabilný symbol: 6133

Do správy pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.