Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry STU v Bratislave, Ústav dizajnu

a PC ARCH poriada

 

pre záujemcov o štúdium architektúry a dizajnu

 

kurz kreslenia

  

2., 3.,4. január 2010,

  

trojdňový kurz kreslenia

denne od 9.00 - 15.00 hod.

cena vrátane DPH: 128,-  EUR 

  

Miesto konania:  

Fakulta architektúry STU v Bratislave, Nám. Slobody 19, 2. posch., kresliareň, č. dv. 224.

Program:

Kompozícia, perspektíva, proporcie, tónovaná kresba

Zátišie, busta...

Prineste si materiál a pomôcky:

Rysovacia doska, formát A3, výkresy A3, ceruzka, tuha H, F, HB, B, 2B, lep. páska

Doporučenie: prineste si desiatu a nápoj.

 

 

Na kurze je potrebné predložiť doklad o zaplatení na účet

Bankové spojenie:

Fakulta architektúry STU, Nám. Slobody 19, Bratislava

číslo účtu 7000081930

kód banky 8180

variabilný symbol 032009

 

Informácie:

Mgr. Art. Eva Ploczeková 0903 45 34 45, ploczek@fa.stuba.sk

  

Prihlášku pošlite mailom na adresu ploczek@fa.stuba.sk

najneskôr do 31. 12. 2009 vo forme:

  

Meno:

Spätný kontakt: