Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry STU v Bratislave, Ústav dizajnu

v spolupráci s PC ARCH poriada

 

pre záujemcov o štúdium architektúry a dizajnu

prípravný kurz kreslenia

  

  

Intenzívne kurzy kreslenia: /vhodné pre mimobratislavských uchádzačov/

 

18., 19. október 2008  kurz sa nekoná!

  

15., 16., 17. november 2008, trojdňový kurz

Sobota od 12.30 - 18.30, nedeľa, pondelok od 9.00 - 15.00 hod.

Cena 3 856,- SK,  tj. 18 hodín

  

6., 7. december 2008, dvojdňový kurz

Sobota od 12.30 - 18.30, nedeľa 9.00 - 15.00 hod., cena 2570,- SK

  

Kurzy prebiehaú na FA STU v Bratislave, Nám. Slobody 19,

2. posch., kresliareň, č. dv. 224.

 

Program:

Kompozícia, perspektíva, proporcie, tónovaná kresba

Zátišie, busta

Prineste si materiál a pomôcky:

Rysovacia doska, formát A3, výkresy A3, ceruzka, tuha H, F, HB, B, 2B, páska

 

Na kurze je potrebné predložiť doklad o zaplatení

Platba poštovou poukážkou

Slovenská technická univerzita

Fakulta architektúry

Nám. Slobody 19

812 45 Bratislava

číslo účtu 7000081930

kód banky 8180

variabilný symbol 292008

  

Bližšie informácie, prihláška: Mgr. Art. Eva Ploczeková 0903 45 34 45, ploczek@fa.stuba.sk