Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
V rámci projektu VDA organizujeme bezplatný kurz odborného jazyka angličtiny pre študentov 2. ročníka inžinierskeho štúdia. Zameraný bude na upevňovanie si gramatických javov, odbornú slovnú zásobu, akademické písanie a prezentácie podľa úrovne prihlásených. Kurz bude prebiehať počas zimného a letného semestra akademického roka 2007/2008 intenzívnou formou alebo počas semestra dvakrát týždenne (podľa dohody s účastníkmi). Viac informácií a prihlasovanie: archlebova@fa.stuba.sk a motesicka@fa.stuba.sk.