Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Kurz kreslenia na Fakulte architektúry a dizajnu v Bratislave je vzdelávací program pre verejnosť vhodný pre záujemcov o štúdium architektúry, dizajnu, umenia. Kresba vždy odhalí viac, než sa na prvý pohľad zdá. Možno práve tým, že kresba je prastaré médium, môže mať mnoho podôb a významov. Môže mať charakter od bezprostredného záznamu – rozmýšľanie na papieri - až po autentické výpovede filozofických myšlienok. Akceptujeme ju ako prostriedok poznania, sebapoznania i ako pragmatickú pomôcku, technický výkres. Kresba je skrytou, alebo viac či menej viditeľnou súčasťou väčšiny architektonických, dizajnérskych, výtvarných produkcií. Často býva táto časť práce najlabilnejšia a výsledok a sila diela sú pre slabú podstatu rozpačité. Základom tvorby architekta a dizajnéra je kreslenie, ktoré nie je len subjektívnou expresiou, či dojmom. Základom profesionálnej tvorby je suma objektívnych vedomostí, znalostí výtvarného jazyka a nevyhnutných zručností. 


TERMÍN A FORMA VÝUČBY
-
miesto konania je na FAD STU v Bratislave, Nám. slobody 19, 2. poschodie, kresliareň, č. dv. 224
- výučba prebieha prezenčnou formou cvičení 1 krát týždenne po 3 vyuč. hodiny (spoločne 10 cvičení) počas zimného semestera 2021/2022
- začiatok kurzov je v piatok 10. septembera 2021 od 17:00 hod. (1. skupina) a sobota 11. septembera 2021 od 9:00 hod. (2. skupina)
- forma a termíny výučby sú zatiaľ vzhľadom na aktuálnu situáciu predbežné a môžu sa upresňovať na začiatku septembra podľa rozvrhu a aktuálnych hygienických nariadení

Cena kurzu: 220,- EUR
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
Variabilný symbol: 6128, v poznámke zadajte meno účastníka


PRIHLÁŠKA
- prihlášku posielajte na e-mail: eva.ploczekova@stuba.sk
- predmet mailu vo forme PRIHLÁŠKA NA KURZ KRESLENIA
- do mailu zadajte: meno a priezvisko, miesto bydliska - obec, telefón/kontakt
- prihláška nie je záväzná

INFORMÁCIE O KURZE
- programom kurzu je kresba zátišia, kompozícia, proporcie, lineárna perspektíva, zobrazenie a perspektíva geometrických a organických foriem v priestore, busta, lineárna kresba, tónovaná kresba
- kostrou základného programu je kreslenie podľa skutočnosti, vecné kreslenie a základy figurálneho kreslenia, čo je obraz a ako ho vidíme
- ako sa k objektu postaviť, či posadiť a ako sa na objekt, skutočnosť pozerať
- ako videný obraz zachytiť a zobraziť formu spoločne s priestorom
- zobrazovanie svetla a rozvíjanie predstavivosti
- rozvíjanie predstavivosti a kreativity a ako vízie, obrazy, nápady zmysluplne komunikovať


KONTAKT
Mgr. art. Eva Ploczeková ArtD.
tel. 0903 45 34 45
eva.ploczekova@stuba.sk