Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení študenti, 

blíži sa termín konkurzov na zahraničné študentské mobility v rámci programu Erasmus pre akademický rok 2009/20010. V termíne od 16.2. do 20.2.2009 sa budú realizovať konkurzy na zahraničné mobility. O termínoch a mieste konania konkurzov na jednotlivé mobility budete včas informovaní.

Termín odovzdania prihlášok úspešných uchádzačov je najneskôr do 27. 2. 2009.  

Podrobné informácie:

  • o možnostiach a požiadavkách na  vycestovania sú uvedené na www.fa.stuba.sk a na www.stuba.sk
  • u gestorov bilaterálnych zmlúv a na zahraničnom oddelení
  • v rámci informačného dňa 28.1.2009 o 15.00 hod, miest. č.119

Záujemcovia o mobilitu (na konkrétnu Univerzitu) sa prihlásia mailom na zahraničnom oddelení kalocajova@fa.stuba.sk najneskôr do 11.2.2009.                     

Uchádzať sa je možné maximálne na 2 školy s uvedením priority.  

Ku konkurzu je potrebné predložiť:

  • štrukturovaný životopis
  • motivačný list (v slovenskom jazyku a v jazyku, v ktorom prebieha výučba)
  • potvrdenia o znalostiach AJ, NJ, Fj, iný - v závislosti od mobility (certifikát z jazykovej školy, potvrdenie o ŠS, maturitné vysvedčenie a pod.), index
  • obsah štúdia na zahraničnej univerzite pre aktuálny semester
  • výpis výsledkov štúdia
  • portfólio vlastných prác uchádzača


 

Konkurz je určený pre študentov:

3, 4 ročníka I. stupňa, 

1. ročníka II. stupňa a

doktorandov 1. a 2. ročníka.

 

ERASMUS - ZAHRANIČNÉ ŠTUDENTSKÉ MOBILITY

akademický rok 2009/2010

 
P.č.
 
Inštitúcia, mesto štát
 
web-stránka, ID kód
Gestor

bilaterálnej

zmluvy

Počet

študentov

Dĺžka

pobytu

v mesiac.

Platnosť

zmluvy/

Zameranie

 
1.
École D ´Architecture

de Lyon

Francúzsko

www.lyon.archi.fr       

FLYON25

 
Ing. arch. M. Andráš, PhD.
 
2
 
9
 
Architecture
 
2.

Universitat Ramon LLUL

Barcelona

Španielsko

http://www.salle.url.edu/

E BARCELO16

 
Ing. arch. V. Joklová
 
2
 
10
Architecture and Urban Planning
 
3.
Bauhaus-Universität Weimar

SRN

www.uni-weimar.de 

D WEIMAR01

Ing.arch. Andrea Bacová, PhD.  
3
 
5
Architecture
 
4.
Faculté Polytechnique de Mons

Belgicko

www.fpms.ac.be 

B MONS01

 
Ing. arch. H. Pifko, PhD.
 
2
 
9
Zmluva bude asi zrušená
 
5.
Technische Universität Dresden

SRN

www.tu-dresden.de

D DRESDEN02

Doc. Ing. arch. P. Kardoš, PhD.  
2
 
10
Architecture
 
6.
Kungl Tekniska Högskolan

KTH School of Architecture Stockholm Švédsko

www.kth.se                  S STOCKHO04                     Prof.Ing.arch. Julián Keppl, PhD.  
1
 
10
Zmluva je vo vybavovaní

Architecture

 
7.
Universität GH Essen

SRN

www.uni-essen.de     

D ESSEN 01

 
Doc. Ing. arch. P. Kardoš, PhD.
 
4
 
6
 
Architecture, City Planning
 
8.
Universität Dortmund

Fakultät Raumplanung

SRN

 
www.uni-dortmund.de   

D DORTMUN 01

 
prof. Ing. arch. B. Kováč, PhD.
 
2
 
6
 
Architecture
 
9.
Teschnische Universität Wien

Institute of Urban Design and Planning

Rakúsko

www.tuwien.ac.at        A WIEN 02  
prof. Ing. arch. B. Kováč, PhD.
 
2
 
6
 
Architecture
 
10.
University of Newcastle upon Tyne

Veľká Británia

www.ncl.ac.uk

UK NEWCAST 01                

Doc.Ing.arch. Ľubica Vitková,PhD.  
2
 
10
 
Zmluva je vo vybavovaní

Urban Planning

 
11.
UNIVERSITY PIERRE MENDES FRANCE, GRENOBLE 2,

Francúzsko

www.upmf-grenoble.fr

F GRENOBL 02

 
 
Ing. arch. E. Nagy, PhD.
 
2
 
9
 
Urban Planning
 
12.
Ecole D´Architecture de Strasbourg

Relations extérierures et internationales

Francúzsko

www.strasbourg.archi.fr

F STRASBO 16

 
Ing. arch. N. Hrašková, PhD.
 
3
 
10
 
Architecture
 
13.
Universidad Politechnica de Madrid

Madrid

Španielsko

 
www.upm.es

E MADRID 05

Ing.arch. Stanislav Majcher  
2
 
10
 
Architecture
 
14.
University of Leoben

Leoben

Rakúsko

www.unileoben.ac.at

A LEOBEN 01

 
doc. Ing. Mária Budiaková, PhD.
 
1
 
6
 
Pre doktorandov
 
15.
Hogeschool voor Wetenschap & Kunst

Department of Architecture Sint-Lucas

Belgicko

www.sintlucas.wenk.be  

B BRUSSEL 43

 
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
3

1

5

9

Architecture

Interior Architecture

Urban Planning and Spatial Design

 
16.
VUT Brno

Brno

ČR

www.fa.vutbr.cz

CZ BRNO 01

 
prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.
 
3
 
6
Architecture, Urban and Regional
 
17.
Escola Universitária Vasco da Gama

Coimbra

Portugalsko

www.euvascodagama.org

P COIMBRA 22

 
doc. RNDr. I. Belčáková, PhD.
 
2
 
10
Landscape Architecture
 
18.
České vysoké učení technické

Praha

ČR

www.cvut.cz

CZ PRAHA 10

 
prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.
 
1
 
9
Architecture, Urban and Regional Plan.
 
19.
Politechnico Di Milano

Milano

Taliansko

www.polimi.it

I MILANO 02

 
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
 
2
 
6
 
Urban Planning
 
20.
Odense University College of Engineering

Odense

Dánsko

www.sdu.dk

DK ODENSE 01

 
doc. akad. soch. Peter Paliatka
 
3
 
5
 
Design
 
21.
Univerzita Tomáše Bati, Zlín

Zlín

ČR

www.utb.cz

CZ ZLIN 01

 
doc. akad. soch. Peter Paliatka
 
2
 
5
 
Design
 
22.
National Technical University of Athens

Grécko

www.ntua.gr

G ATHINE 02

 
doc. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
 
2
 
6
 
Architectural Conservation
 
23.
Universidade Lusiada

Lisabon

Portugalsko

 
www.ulusiada.pt

P LISBOA 12

Ing.arch. Stanislav Majcher  
2
 
9
 
Architecture
 
24.
Universita´degli studi di Firenze

Florencia

Taliansko

www.unifi.it  

I FIRENZE 01

 
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
 
2
 
6
 
Architecture
25. Politechnika Wroclawska

Wroclaw

Poľsko

http://www.pwr.wroc.pl/ 

PL WROCLAW02

 

 
Ing. arch. Stanislav Majcher
 
1
 
5
 
Zmluva bude asi zrušená
26. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa

Nysie

Poľsko

http://www.pwsz.nysa.pl/

PL NYSA01

 
Ing. arch. Miroslav Kollár, PhD.
 
4
 
6
 
Architecture
27. Copenhagen University of Engineering

Copenhagen

Dánsko

http://www.ihk.dk/ 

DK KOBENHA01

 
doc. akad. soch. Milan Lukáč
 
2
 
9
Zmluva je vo vybavovaní

Design

28. Hochschule für angewandte

Wissenschaften

Coburg

SRN

http://www.hs-coburg.de/

D COBURG01

Ing. Veronika Kotrádyová, PhD.

Ing.arch. Lea Rollová, PhD.


3


5

Interior Design 

Architecture

29. University of Liverpool

Liverpool

Veľká Británia

http://www.liv.ac.uk/ 

UK LIVERPO 01

 
doc. RNDr. I. Belčáková, PhD.
 
1
 
4
Architecture

Urban Planning

30. Universidade da Beira Interior

Covilha

Portugal

http://www.ubi.pt/

P COVILHA 01

 
Ing. arch. Stanislav Majcher
 
2
 
10
 
Architecture
31. Katholieke Universiteit Leuven

Leuven

Belgicko

http://www.kuleuven.be/

B LEUVEN01

 
Ing. arch. Zuzana Čerešová, PhD.
 
2
 
6
 
Architecture