Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Medzinárodná konferencia má svoju tradíciu v Brne a od roku 2011 sa bude každý druhý rok striedať s Bratislavou v kombinácii s konferenciou INTERIÉR.

Stránka konferencie:
podrobnejšie informácie, program a prihláška: 
www.zdravedomy.sk
 

Teremín a miesto konania:
16.-17. máj 2011
Fakulta architektúry STU Bratislava, Námestie Slobody 19, Slovensko

Organizátori:
Fakulta architektúry STU Bratislava
ArTUR / Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj
Fakulta architektury VUT v Brně
Sdružení hliněného stavitelství, o.s.

Organizačný tím:
Zuzana Kierulfová (ArTUR),
Veronika Kotradyová (FA STU),
Henrich Pifko, Katarína Morávková, Vladimír Bruckner, Silvia Kránerová, Katarína Husárová, Marián Ontkoc

Kontakt:
healthyhouses2011@gmail.com

Odborní garanti:
Prof. Ing, arch, Róbert Špaček, CSc., Ing. arch. Zuzana Kierulfová, Assoc. Prof. Veronika Kotradyová, PhD., Prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD., Ing. arch. Henrich Pifko, PhD., doc. Ing. Josef Chybík, CSc., doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc., doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc., doc. Ing.arch. Hana Urbášková, Ph.D.

Kľúčoví prednášajúci:
Alfred Teischinger (Rakúsko), Gernot Minke (Nemecko),
Paul Woodruffe (Nový Zeland), Wolfgang Haipl (Rakúsko), Jader Tolja (Taliansko),
Rena Czaplinska (Australia), Bjorn Kierulf (Slovensko)

Témy konferencie

 1. Zelená architektúra: udržateľný rozvoj v architektúre v súvislosti s tvorbou zdravého prostredia a ochranou zdrojov
 2. Tvorba zdravého prostredia v novostavbách a rekonštruovaných budovách
 3. Tradičné prírodné materiály a alternatívne stavebné materiály a technológie
 4. Drevo a jeho potenciál pri tvorbe zdravého mikro - a makroprostredia
 5. Stavebná biológia (vplyv klimatizácie, elekrosmogu, emisií škodlivín, vetrania a vykurovania na zdravie)
 6. Inovácie z oblasti materiálového inžinierstva s hlavným zreteľom na ochranu životného prostredia a užívateľa
 7. Tvorba prostredia /environmental design Dizajn s prihliadnutím na ľudské telo a myseľ / dizajn ako terapia
 8. Humanitné a sociálne vedy a nevyhnutnosť ich prieniku do dizajnu a architektúry
Dôležité termíny:
 • 31. marec 2011 termín pre zaslanie širších abstraktova profilov
 • 30. apríl 2011  termín pre zaslanie kompletných prezentácií
 • 13. máj 2011 termín pre zaslanie dokladov o potvrdení platby konferenčných  poplatkov

Program konferencie:
16.5. 2011 pondelok 9:00-17:30 sekcie príspevkov, 17:15-18:00 panelová diskusia
17.5. 2011 utorok 8:30-13:00 sekcia príspevkov
Podrobný program je na stránke konferencie www.zdravedomy.sk ...

Sprievodný program
Výstava vo vestibule / posterová sekcia, ArTUR, Udržateľná architektúra Spoločenský a diskusný večer 16.5. 19:00 hod Exkurzia Zdravé bývanie 17.5. 13:00-17:00 hod, Bratislava, Hrubý Šúr

Poplatky s občerstvením a obedom (catering Govinda):
35 €/2dni, 25 €/1deň (študenti 20 €/2dni, 12 €/1deň), exkurzia 17 €