Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Téma: Učiteľské vízie (obsahové a metodické)
Ciele: získať podnety pre skvalitnenie obsahu a metodiky výučby
Termín: 27.03.2015 /piatok/
Miesto: Aula Emila Belluša FA STU v Bratislave
Účastníci: akademická obec FA STU v Bratislave + hostia
Prípravný výbor: R. Špaček, J. Ilkovič, J. Keppl, B. Kováč, P. Paliatka, P. Vodrážka, S. Wagnerová

program
08:30 – 08:45    prezentácia účastníkov
08:50 – 09:00    otvorenie konferencie dekankou FA STU v Bratislave

blok I.
09:00 – 09:20    Robert Špaček: Prečo vízie?
09:20 – 09:40    Ľubica Vitková: Cielené prepojenie výskumnej, umeleckej činnosti a pedagogiky na FA
09:40 – 10:30    FAKT! (skupinová štruktúrovaná prezentácia): Vízia v kríze
•Ing. arch. Ján Legény, PhD.
•Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD
•Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD.
•Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.
•Mgr. art. Michala Lipková
•Ing. Michal Brašeň, ArtD.
•Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
•Mgr. art. Marián Králik, ArtD.
•Ing. arch. Katarína Boháčová, PhD.
•Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
•Mgr. Soňa Wagnerová

prestávka/ káva
11:00 – 12:30

blok II. /prezentácie á 15 min./
•Doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.; Ing. arch. Danica Šoltésová, PhD.: Dejiny architektúry inak
•Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD., Ing. arch. Ľubomír Závodný, hosť. prof.: Oprášené vízie alebo ako naučiť kreativite?
•Doc. Ing. arch. Gregorová, PhD., Ing. arch. Silvia Petrášová,: Tradičné ako program architektonického navrhovania
•Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.: Vízie programu Krajinná a záhradná architektúra na FA STU
•Doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.: Prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.: Vízie o absolventovi
•Ing. arch. Nina Bartošová, PhD.; Mgr. art. Martin Zaiček: Kreatívne písanie

prestávka/ obed
13:30 – 15:00

blok III. /prezentácie á 15 min./
•Doc. Ing. arch. Gregorová, PhD., PhD., Ing. arch. Zuzana Ondrejková, Ing. arch. Alexandra Škrinárová, Ing. arch. Lýdia Chovancová: Spontánne pedagogické podujatia/ prípadová štúdia: Prezentácia torz architektúry ako architektonická disciplína
•Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.: Experiment v architektúre
•Doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.: Cesta do hlbín študentovej duše, alebo čo odhalila jedna exkurzia?
•Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.: Vízie vo výučbe/ Výučba ako pojem, prostriedok, alebo cieľ?
•Doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.: Staviteľstvo hrou – reálna vízia?
•Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.; Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.: Vízie – Sila komunikácie

15:00 – 16:00    diskusia
16:00                raut

Požiadavky na parametre príspevku TU.