Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Výbor odborového združenia zamestnancov FA STU v Bratislave

P O Z V Á N K A

Srdečne Vás pozývam na konferenciu odborového združenia zamestnancov FA STU, ktorá sa bude konať dňa 12. 3. 2009 (štvrtok) o 14:00 hod. v miestnosti č. 117 na Fakulte architektúry
Program:  

 1. Otvorenie, privítanie hostí
 2. Schválenie programu konferencie
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 4. Správa o činnosti výboru OZZ FA za rok 2008
 5. Programové ciele na rok 2009   
 6. Správa o hospodárení výboru OZZ FA za rok 2008 a návrh rozpočtu na rok 2009
 7. Správa revíznej komisie za rok 2008
 8. Správa mandátovej komisie
 9. Diskusia
 10. Návrh rozhodnutí
 11. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť.

Ing. arch. Jozef Kollár
predseda výboru OZZ FA