Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

INTERIÉR 2013

KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU 26-27.SEPTEMBER 2013

FAKULTA ARCHITEKTÚRY, STU BRATISLAVA

ZDRAVÝ INTERIÉR • INTERIÉR V KONTEXTE ARCHITEKTONICKEJ TVORBY • DIZAJN S OHĽADOM NA ČLOVEKA • UDRŽATEĽNÝ DIZAJN • NOVÉ MATERIÁLY, KONŠTRUKCIE A TECHNOLÓGIE PRI TVORBE INTERIÉRU • DREVO AKO FENOMÉN • TRADÍCIA A IDENTITA V DIZAJNE INFORMÁCIE A REGISTRÁCIA

Konferencia je organizovaná podzáštitou projektu APVV-0469-11 Interiérový dizajn ako prostriedok prevencie a liečenia civilizačných chorôb.

PROGRAM KONFERENCIE

Štvrtok 26.9. 2013

9.00 - 18.00 Prednáškový blok

18.30 Spoločenský večer

Piatok 27.9. 2013

9.00 - 13.00 Prednáškový blok

14.00 - 17.00 Workhop s talianskym neuroergonómom Jaderom Toljom na tému „The Neuroergonomic House“

Prednášajúci z Talianska, Veľkej Británie, Rakúska, Nemecka, Česka a Slovenska z oblasti architektúry, interiérovej tvorby a nábytku, neuroergonómie, medicíny a spoločenských vied.

Bližšie informácie o konferencií, programe a spôsobe registrácie sú uverejnené na stránke www.bcdlab.eu.

Zaregistrovať sa je možné do 24.9. 2013. Koordinátor: Doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.

interiorconference2013@gmail.com

INTERIOR 2013 CONFERENCE WITH AN INTERNATIONAL ATTENDANCE SEPTEMBER 26-27, 2013 FACULTY OF ARCHITECTURE, STU BRATISLAVA

HEALTHY INTERIOR • INTERIOR IN THE CONTEXT OF ARCHITECTURE • BODY CONSCIOUS DESIGN / HUMAN CENTERED DESIGN • SUSTAINABLE DESIGN • NEW MATERIALS, CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGIES IN INTERIOR DESIGN • WOOD AS A PHENOMENON IN INTERIOR DESIGN• TRADITION AND IDENTITY IN DESIGN INFORMATION AND REGISTRATION

The conference is organized with the support of a research project APVV-0469-11 Interior design as a tool for prevention and healing of civilization diseases.

PROGRAM OF CONFERENCE

September 26, 2013, Thursday

9.00 - 18.00 Presentation blocks

18.30 Social evening

September 27, 2013 Friday

9.00 - 13.00 Presentation blocks

14.00 - 17.00 Workshop with Italian neuroergonomist Jader Tolja with title „The Neuroergonomic house“

Speakers are specialist from Italy,UnitedKingdom, Austria, Germany, Czek Republic and Slovakia from field of architecture, interior design, furniture design, neuroergonomics, medicine and social sciences.

INFORMATION AND REGISTRATION

More information about conference program, instructions and registration are available at www.bcdlab.eu.

Conference registration is possible until September 24, 2013. Conference coordinator: Assoc. Prof. Veronika Kotradyová, PhD. interiorconference2013@gmail.com