Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Medzinárodná konferencia zameraná na problematiku bývania bude 25. septembra 2015 na Fakulte architektúry STU - viac informácií o nej je na "konferenčných" stránkach fakulty a na blogu konferencie. Registrácia je už uzavretá, ale neformálnu účasť pedagógov a študentov fakulty uvítame. Súčasťou konferencie je aj výstava posterov (od utorka 22.9.)...

gd-hrs

OIKONET je európsky projekt spolufinancovaný EACEA, zameraný na štúdium súčasného bývania z multidisciplinárnej a globálnej perspektívy. Zahŕňa viacero hľadísk, ktoré podmieňujú formy bývania v dnešných spoločnostiach: architektonické, urbanistické, environmentálne, ekonomické, kultúrne a sociálne. Druhá medzinárodná konferencia OIKONET zo série Global Dwelling sa bude konať v Bratislave, 25. septembra 2015, organizuje ju FakultA architektúry Slovenskej technickej univerzity. Cieľom odbornej diskusie konferencie sú aktuálne regeneračné stratégie v obytnom prostredí, mechanizmus ktorých pôsobí na zlepšenie existujúcich životných podmienok v mestských oblastiach v globálnom teritoriálnom i významovom kontexte. Konferencia sa bude zaoberať dopadmi integrovaných prístupov, ktoré sú založené na návrhu a implementácii stratégií pre regeneráciu obytných komunít – v sociálnej, ekonomickej a environmentálnej úrovni.

Viac informácií o konferencii možno nájsť v konferenčnom blogu oikonet-conference-bratislava.blogspot.com.es...