Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pozývame Vás na XXVIII. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Bardkontakt 2020:
Problematika mestských pamiatkových centier

Téma: Ochrana pamiatok na križovatke perspektív - kontexty, perspektívy, limity ochrany pamiatok v zrkadle skúseností lokalít Svetového dedičstva UNESCO

Dátum konania: 23. – 24. september 2020
Miesto konania: zasadacia sieň MsZ - MsÚ, Radničné námestie 16, Bardejov

V poradí už XXVIII. ročník konferencie Bardkontakt sa bude konať v atmosfére pripomienky niekoľkých okrúhlych jubileí v kontexte ochrany pamiatok na Slovensku ale aj v Európe: 20 rokov od zápisu historického jadra Bardejova do Zoznamu svetového dedičstva, 70 rokov od vyhlásenia prvých mestských pamiatkových rezervácií (Banská Štiavnica, Bardejov, Kežmarok, Kremnica, Levoča, Prešov, Spišská Kapitula, Spišská Sobota), 65 rokov „má“ MPR Banská Bystrica, 30 rokov Svätý Jur aj rezervácia ľudovej architektúry Plavecký Peter. Zakrátko – na budúci rok – uplynie 70 rokov aj od zriadenia
Pamiatkového ústavu (predchodcu dnešného Pamiatkového úradu SR). 
Jubileá vo všeobecnosti sú príležitosťou na slávnostné bilancovanie, zvyčajne dosiahnutých úspechov a vytvorených výsledkov. No spravidla sú aj podnetom na zamyslenie sa – Ako ďalej? Zamysleniu sa nad touto otázkou môžu napomôcť aj ďalšie okrúhle alebo bezprostredne blízke jubileá: 90 rokov od sformulovania Aténskej charty na obnovu historických pamiatok (prijatej na 1. Medzinárodnom kongrese architektov a technikov historických pamiatok) v Aténach 1931, rovnaké výročie prvých formulácií
Aténskej charty moderného urbanizmu (sformulovanej Kongresom CIAM, ktorá napokon bola prijatá v roku 1933), či 20 rokov od Hannoverskej výzvy o udržateľných mestách a obciach.
Ako výpočet týchto jubileí naznačuje, ochrana pamiatok sa nikdy nerealizuje izolovane, v nejakej slonovinovej veži, aj keď o pamiatkach často rozmýšľame ako by zo slonoviny boli. Ochrana pamiatok, ich poznávanie, využívanie no najmä spravovanie je mnohonásobne a mnohorako previazané s inými potrebami, starosťami aj radosťami každodenného života. Života našich miest a obcí, ich komunít a ich spoločných perspektív. Diskusii o tom všetkom chce Bardkontakt 2020 poskytnúť priestor.

Prihlášky na konferenciu vrátane krátkej anotácie (do 150 slov) sa zasielajú organizátorom do 15.8.2020 na mailovú adresu: bardkontakt@gmail.com. 

Všetky aktuálne informácie a pokyny k účasti nájdete na webovej stránke konferencie: http://bardkontakt.wixsite.com/2020/