Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážená pani, vážený pán,
v tomto roku, 19. januára 2007, bol by sa dožil svojho jubilea – 90 rokov, náš profesor, kolega a priateľ prof. Ing. arch. Jozef Lacko.
Fakulta architektúry STU v Bratislave spolu so Spolkom architektov Slovenska usporiada pri tejto vzácnej príležitosti 06. 11. 2007 výstavu jeho celoživotného diela spojenú s konferenciou.
Konferencia sa bude konať dňa 06. 11. 2007 o 13.30 v aule Fakulty architektúry a bude ukončená premietnutím filmu; následne bude vernisáž výstavy vo vestibule fakulty a prezentácia monotematického čísla časopisu Projekt venovaného tvorbe Jozefa Lacku.
Radi by sme Vás na uvedených podujatiach privítali, aby sme si pripomenuli neopakovateľnú pedagogickú a tvorivú osobnosť architekta profesora Jozefa Lacka.
Branislav Somora
za prípravný výbor

Pozvánka v pdf tu...