Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Konferencia "Komunikatívny priestor" a divadelná tvorivá dielňa "Strieborné hlbiny" v Banskej Štiavnici, 04.10.2007 je organizovaná KPPAUT, ÚD FA STU v spolupráci s VŠMU v rámci vzdelávacích a vedeckovýskumných aktivít projektov grantovej schémy KEGA a MK SR.