Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dovoľujeme si vás informovať, že dňa 25.11.2016 bola vyhlásená možnosť kandidatúry do Študentskej rady vysokých škol ( ŠRVŠ - www.srvs.sk ). V prípade záujmu o kandidatúru do ŠRVŠ, môžete svoju nomináciu poslať predsedovi volebnej komisie Bc. Renému Majerníkovi, alebo ostatným členom volebnej komisie. Svoje kandidátky môžete zasielať do 2.12.2016 prostredníctvom AiS členom volebnej komisie, alebo priamo na mailovú adresu: diezka.milos@gmail.com
 
Nominácie jednotlivých kandidátov budú zverejnené na nástenke študentského parlamentu FA STU v budove FA STU a rovnako na facebooku fakulty a to 2.12.2016. 
 
Samotné voľby do ŠRVŠ prebehnú vo foyer fakulty architektúry dňa 8.12.2016, v čase od 9:00 - 12:00 hod. Výsledky volieb budú zverejnené najneskôr do 12.12.2016 12:00 hod. a to na nástenke Študentského parlamentu FA STU a na facebooku fakulty.

V prípade záujmu o kandidatúru je potrebné vyplniť priložené dokumenty:
KANDIDATÚRA
HARMONOGRAM