Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
KANDIDAČNÁ LISTINA VOLIEB ČLENOV
AKADEMICKÉHO SENÁTU FA STU NA OBDOBIE ROKOV 2010 - 2014
ZAMESTNANECKÁ ČASŤ AO FA STU

1. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
2. Doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
3. Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.
4. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD.
5. Doc. Ing. Mária Budiaková, PhD.
6. Ing. arch. Dušan Ferianc, PhD.
7. Doc. akad. soch. Gabriela Gáspárová - Illéšová
8. Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
9. akad. soch. Jozef Hobor
10. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
11. Doc. Ing. Eva Kráľová, PhD.
12. Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD.
13. Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
14. Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
15. Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.
16. Mgr. Art. Eva Ploczeková Lazuri
17. Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
18. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
19. Mgr. Danica Šoltésová, PhD.
20. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
21. Doc. Ing. arch. Jana Vinarčíková, PhD.