Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave si bude v priebehu roku 2016 pripomínať 70. výročie založenia architektonického vzdelávania na Slovensku a 40 rokov od založenia FA STU.
Pri tejto príležitosti bola v termíne od 4. 5.–29.6. 2015 vyhlásená verejná anonymná súťaž na návrh loga dvojitého jubilea „Jubilejné logo FA STU 2016“.

Dňa 6. júla 2015 zasadala odborná porota v zložení:
predsedníčka: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (dekanka FA STU)

členovia:
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. (Ústav dizajnu FA STU)
Ing. Michal Brašeň, ArtD. (Ústav dizajnu FA STU)
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (Ústav interiéru a výstavníctva FA STU)
akad. soch. Jozef Hobor (Kabinet výtvarnej tvorby FA STU)
Mgr. Bohuš Kubinský (Kabinet výtvarnej tvorby FA STU)
Oto Nováček (Študentský parlament FA STU)

Úlohou poroty bolo zvoliť víťazný návrh loga dvojitého jubilea Fakulty architektúry STU v Bratislave, ktorým si bude fakulta v priebehu roku 2016 pripomínať 70. výročie založenia architektonického vzdelávania na Slovensku a 40 rokov od založenia FA STU. 

Víťazný návrh bol anonymne zvolený od autorky Jany Požgayovej, doktorandky na Ústave dizajnu FA STU. Ďalšie dve miesta boli udelené: Miroslavovi Beličákovi z Levoče a autorskej dvojici Robert Špaček a Lukáš Šíp.
Do súťaže bolo prihlásených 31 návrhov od 19 autorov/ tímov autorov.

 

Pri posudzovaní návrhov sa porota riadila okrem estetických kritérií, aj podmienkami výzvy súťaže, ako čitateľnosť symboliky 70/40 a jej nadväznosť na aktuálne logo FA STU a preukázanie odolnosti loga voči zmenšeniu pri jeho použití na merkantilných tlačovinách a propagačných materiáloch, v kontexte s grafickým manuálom STU.
Víťazke srdečne blahoželáme a účastníkom ďakujeme za záujem zapojiť sa do našej súťaže. 


1. miesto Jana Požgayovápozgajova

2. miesto Miroslav Beličák
bielik

3. miesto Robert Špaček, Lukáš Šíp
spaceksipLadislav Bartko
bartkoEva Belláková
bellakovaE
bellakovaEcb Michal Czafik
czafikPeter Humaj
humaj Silvia Kranerová
kranerova1
kranerova2Mária Šimková
simkovaViktória Szabová
sabovaErika Hriviková, Tomáš Tholt
tholt_hrivikovaMarek Trebula
trebulaĽuboš Zábenský
zabenskyDagmar Kutá
kutaD