Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity a Spolok architektov Slovenska
si Vás dovoľujú pozvať na vernisáž výstavy a spomienkové kolokvium pri príležitosti 100. výročia narodenia

prof. Ing. arch. Jozefa Lacka /1917-1978/
vzácnej osobnosti, pedagóga, kolegu, priateľa

ktoré sa uskutoční
vo štvrtok 23.novembra 2017 o 15:00 hodine


Záštitu nad slávnostným podujatím prevzali:
dekanka Fakulty architektúry STU doc. Ing. arch. Ľubica Vítková, PhD.,
a prezident Spolku architektov Slovenska   Ing. arch. Juraj Hermann


JOZEF LACKO / 100 ROKOV
Reflexie architektonickej tvorby prof. Ing. arch. Jozefa Lacka vo fotografiách architektov a študentov architektúry

Výstava potrvá do 20. decembra 2017
Budeme sa tešiť na Vašu účasť !Sprievodným programom je kolokvium o osobnosti Jozefa Lacka
na Spolku architektov Slovenska, Panská 15, Bratislava, sieň Dušana Jurkoviča, 23. novembra 2017,  9:30 hod.

doc. Ing. arch. Ľuba Selcová, PhD., kurátor výstavy
doc. PhDr. Jarmila Bencová PhD. a doc. Ing. arch. Branislav Somora,  PhD., odborní garanti výstavy
Ing. Dušan Kočlík, ArtD., koncepcia a grafický design
PhDr. Peter Mikloš, organizačné zabezpečenie
FOTOEXPO, fotografie Miroslava Kamenská, Alexander Kupko, Viera Kyselová, Vladimír Ondrejovič, Martin Oravec, Lukáš Rypák, Veronika Vaňová, doc.Ľubica Selcová
Ing. arch. Igor Salcer a študenti predmetu výstavníctvo, realizácia