Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

JESENNÁ EDIČNÁ RADA FA STU ZASADÁ 22. OKTÓBRA 2013!

Vyzývame všetkých autorov, ktorí majú v pláne vydať pod hlavičkou FA STU v Bratislave publikácie (predovšetkým monografie, učebnice, skriptá), aby dodali náležité podklady do 21.10.2013 Ing. arch. I. Dorotjakovej, č. dv. 42.