Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Regionálny a národný informačný deň programu nadnárodnej spolupráce INTERREG Dunajský nadnárodný program 2014-2020.

Regionárodný informačný deň sa uskutoční v pondelok 28. septembra 2015 v Prešove. Na tento informačný deň nie je potrebné sa registrovať.

Národný informačný deň sa uskutoční v piatok 2. októbra 2015 v Bratislave. Keďže počet miest je obmedzený, na toto podujatie v Bratislave je potrebné sa registrovať, uvedením svojich kontaktných údajov do 29.9.2015 na adrese: renata.korbelova@vlada.gov.sk.

viac info


Prvá výzva programu na predkladanie projektov bude spustená 23.9.2015 a bude otvorená do 3.11.2015.

Program nadnárodnej spolupráce INTERREG Dunajský nadnárodný program 2014-2020 podporí inovácie, oblasť životného prostredia a kultúrneho dedičstva, bezpečné dopravné systémy, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, zlepšenie energetickej bezpečnosti a energetickej efektívnosti a zlepšenie inštitucionálnych  kapacít v dunajskom regióne.

Predstavenie INTERREG Dunajského nadnárodného programu 2014-2020 nájdete tu:
http://www.granty.stuba.sk/sk/aktuality/interreg-dunajsky-nadnarodny-program-2014-2020

Viac informácií a všetky potrebné dokumenty nájdete na novej internetovej stránke programu:
www.interreg-danube.eu.