Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vedecká monografia, ktorá vyšla vo vydavateľstve VEDA SAV sa speciálne venuje  
sirokému spektru hodnotenia vplyvov na krajinu v procese plánovania.
Ponúka 
návod na použitie vhodných metód a techník využívaných pri jednotlivých  
aspektoch hodnotenia. Môže slúžiť ako inšpirácia pre akademickú obec, odborne  
spôsobilé osoby alebo profesionálne projektové tímy. 

Prezentácia publikácie sa uskutoční v januári 2016 v priestoroch Malého  
kongresového centra SAV.

belcakova