Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Poznáš Tour de France? Tak vedz, že autorom trofejí najznámejších cyklistických pretekov na svete bol práve absolvent tejto fakulty. Ak ťa láka spojenie umenia a techniky, tu sa dozvieš a naučíš všetko, čo k tomu budeš v živote potrebovať.


Aké študijné programy môžeš študovať na bakalárskom stupni štúdia?

• architektúra a urbanizmus (denné štúdium)
• dizajn výrobkov (denné štúdium)
 

Ako prebieha prijímacie konanie na akademický rok 2017/2018?

 • V akom termíne si musíš podať prihlášku?
  - do 30. 11. 2016
  - elektronická prihláška na štúdium (http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk)

 • Čo všetko je potrebné priložiť k prihláške?
  - životopis
  - hodnotenie písomného testu (uvedené v percentách) zo všeobecných študijných predpokladov (VŠP), vykonané a overené nezávislým posudzovateľom (pre AR  2017/2018,národné porovnávacie skúšky uskutočňované spoločnosťou SCIO, s. r. o.) overenú kópiu maturitného vysvedčenia
  - ak si študoval v zahraničí, uznanie rovnocennosti dokladu o ukončenom stredoškolskom vzdelaní, ktoré vydáva krajský školský úrad
  - kópiu dokladu o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania

 • Aké sú poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania?
  - 40€

 • Kedy sú prijímacie skúšky?
  - 10. – 20. 1. 2017

 • Z akých predmetov a akou formou sa vykonáva prijímacia skúška?
  - talentová forma skúšky (3 úlohy)
  - Scio test (test všeobecných študijných predpokladov – VŠP)

 • Ako dlho trvá prijímacia skúška a v akom je rozsahu učiva?
  - 1 deň (talentová časť)
  - talentovú prijímaciu skúšku musí absolvovať každý uchádzač
  - v rámci programov ďalšieho vzdelávania pre verejnosť na fakulte (školy kreslenia, modelovania a pod.) 

 • Chceš sa k nám prísť pozrieť?
  Noc architektúry winter edition: február 2017
  Noc architektúry summer edition: jún 2017

 • Prečo si vybrať túto fakultu?
  - ponúkame ti spojenie techniky, vedy a umenia,
  - sme jedinou Fakultou architektúry na Slovensku a niektoré študijné programy môžeš študovať len u nás
  - predmety si vyberáš podľa svojich záujmov a predstáv
  - v rámci zahraničných študijných pobytov môžeš absolvovať rok štúdia na najlepších univerzitách v Európe 
  - kredity, ktoré nazbieraš v zahraničí, ti u nás zarátame, a tak nemusíš študovať rok navyše
  - máš možnosť vycestovať na univerzity v Nemecku, Anglicku, Belgicku, Francúzku, Grécku,Taliansku,  Španielsku, Švédsku, Rakúsku a mnoho ďalších
  - ponúkame ti každoročné zájazdy na veľtrhy dizajnu, letné školy architektúry, návštevu benátskeho bienále, workshopy v štýlovom zariadení v Banskej Štiavnici
  - môžeš bývať v jednom zo študentských domovov priamo v centre mesta, budeš mať všet- ko len na skok a pešou chôdzou 10 minút od fakulty (ŠD Belojanis alebo ŠD Svoradov)
  - počas akademického roka máš možnosť navštíviť akcie pripravované študentskými organizáciami a fakultou – Manifest, Beánia architektov, Noc architektúry


  Držíme sa hesla: Study hard and party harder!