Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Industrial Day IV. bude venovaný Zimnému bratislavskému prístavu. Deň plný odborných prednášok, exkurzia v prístave a výstava modelov riečnych prístavov v Európe spojená s vernisážou 15.11.2016 v design factory.

Štvrté pokračovanie úspešného projektu Industrial Day sa uskutoční 15. novembra v design factory a bude zamerané na riečne prístavy Európy s bližším pohľadom na bratislavský Zimný prístav, na jeho aktuálny stav, ako aj na možnosti využitia v budúcnosti.

Dopoludnie bude venované prednáškam a otvorenej diskusii na tému riečnych prístavov a ich pozitívnej transformácie do života mesta. V rámci spolupráce s Fakultou Architektúry STU v Bratislave prinesieme fundované príspevky vybraných odborníkov na tému minulosti Zimného prístavu, či inšpiratívne využitie mestských riečnych prístavov v súčasnosti v ďalších mestách Európy. Atraktívna je určite aj možnosť exkluzívnej exkurzie v priestoroch Zimného prístavu s odborn...
ým výkladom ing. Jiřího Mandla (Projektovanie a stavba lodí). Návštevníci si tak budú môcť prezrieť tlačný remorkér Šturec, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, či stále funkčný lodný výťah, budovu lodnej dielne, ale aj starý Dom lodníkov, kde možno vidieť pôvodné funkcionalistické prvky.

Program uzavrie vernisáž výstavy, ktorej odbornou garantkou je architektka doc. Ing. Eva Kráľová, PhD. (Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok – Fakulta Architektúry STU v Bratislave). V rámci výstavy sa bude premietať aj film Znamenie kotvy (1947), ktorého dej sa vo veľkej miere odohráva práve v priestoroch Zimného prístavu. Nenechajte si ujsť ani unikátnu virtuálnu prehliadku Elektrárňou Piešťany, či krst knihy fotografií industriálnych pamiatok fotografa Tomáša Maninu.PROGRAM:
- Industrial Lecture - 9.00 prednášky a panelová diskusia na tému Riečny prístav a jeho pozitívna transformácia do života mesta

Prednášky: 
_Význam bratislavského prístavu v kontexte života mesta - PhDr. Katarína Haberlandová (Ústav stavebníctva a architektúry SAV)
_Dunajská flotila - Juraj Bohunský a kpt. Karol Puha
_Urbanistický kontext prístavu a mesta - Ing. arch. Ing. Martin Dubiny (Fakulta architektúry STU)
_Architektúra Zimného prístavu - Ing. arch. Katarína Mackovičová (Ústav manažmentu, FA STU)
_Hodnoty prístavu – otázky perspektív - doc. Ing. Eva Kráľová, PhD., (Fakulta architektúry STU)
_Múzeum vodnej dopravy v Bratislave - využitie NKP v Zimnom prístave (Ing. Jiří Mandl, Projektovanie a stavba lodí)
_Inšpiratívne revitalizácie riečnych prístavov v Európe - Ing. arch. Ing. Martin Dubiny, Ing. arch. Tomáš Pohanič

-Industrial Sightseeing * 11.30 komentovaná exkurzia Zimného
prístavu:  
-remorkér Šturec
-lodný výťah
-lodná dieľňu
-starý Dom lodníkov
(v prípade záujmu si prosím rezervujte miesto na info@designfactory.sk)

-Industrial Cinema * 16.30 premietanie filmu Znamení kotvy (1947),
nakrúteného v priestoroch Zimného prístavu

-Industrial Exhibition * 18.00 vernisáž výstavy a krst knihy industriálnych pamiatok fotografa Tomáša Maninu.
Na výstave budú projekty možného nového využitia národných kultúrnych pamiatok Zimného prístavu. Vystavené projekty sú ideového charakteru a prezentujú víziu ich možného nového využitia: takého, ktoré zachováva, prezentuje a sprístupňuje širokej verejnosti tie ich hodnoty, pre ktoré boli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, no zároveň umožňuje aj ich komerčné využitie v prospech rozvoja mesta a cestovného ruchu v ňom. Predstavené projekty budú priblížené aj prostredníctvom modelov. 
Výstavu doplnia umelecké fotografie Zimného prístavu, ktoré vznikli v roku 2015 v rámci súťaže Zaostri na Zimný prístav. 

-Virtual Reality Elektrárňa Piešťany 1906 je virtuálna prehliadka industriálnej pamiatky, ktorú budete môcť absolvovať kedykoľvek počas dňa Industrial Day v design factory. Určite si tento unikátny zážitok nenechajte ujsť!  

vstup na podujatie je voľný


organizátori:
design factory
Fakulta Architektúry STU v Bratislave
projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

mediálni partneri:
Arch
Citylife.sk
Čierne diery
Eurostav
InBA