Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Fakulty architektúry STU Bratislava oznamuje, že dňa 24.2.2009 o 10.00 hod., v seminárnej miestnosti Fakulty architektúry STU č. 117 sa uskutoční verejná inauguračná prednáška pracovníka FA STU Bratislava doc. Ing. arch. Pavla Gregora, PhD., na tému: Fenomén architektonického dedičstva v historických súvislostiach (vývoj teórie a praxe obnovy architektonických pamiatok).