Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Predseda Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a predsedovia akademických senátov Stavebnej fakulty, Strojníckej fakulty, Fakulty elektrotechniky a informatiky, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
dovoľujú si Vás pozvať na
slávnostnú inauguráciu rektora
a dekanov fakúlt Slovenskej technickej univerzity

v pondelok 5. februára 2007 o 11.00 hod.
v Aule A. Stodolu, Strojnícka fakulta STU, Nám. slobody 17, Bratislava