Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekanka Fakulty architektúry STU Bratislava oznamuje, že dňa 10.12.2014 o 13.00 hod., v seminárnej miestnosti  Fakulty architektúry STU č. 117 sa uskutoční  verejná habilitačná prednáška pracovníčky Technickej univerzity v Košiciach Ing. arch. Adriany Priatkovej, PhD.  na tému: Architektonická tvorba medzivojnových Košíc  v dielach českých architektov a staviteľov a následne obhajoba habilitačnej práce: Architekt Oelschläger – Őry život a dielo do roku 1945.