Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Fakulty architektúry STU Bratislava oznamuje, že dňa 4. decembra 2006 o 13.00 hod., v seminárnej miestnosti Fakulty architektúry STU č. 117 sa uskutoční verejná habilitačná prednáška pracovníčky Ústavu urbanizmu FA STU RNDr. Ingrid Belčákovej, PhD., na tému: Strategické environmentálne hodnotenie ako nástroj udržateľného rozvoja a následne obhajoba habilitačnej práce na tému: Strategické environmentálne hodnotenie vo väzbe na plánovanie rozvoja sídiel a regiónov.