Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Habilitačná prednáška Mgr. art. Andreja Haščáka, ArtD. z Fakulty umení TU v Košiciach sa uskuční dňa 29. 10. 2014 o 13,00 hod. v seminárnej miestnosti č. 117, na 1. poschodí FA STU na tému: Využitie poznatkov z dizajnérskej praxe vo vzdelávacom procese a následne obhajoba habilitačnej práce: Podpora kreativity vo vzdelávaní dizajnérov.