Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Fakulty architektúry STU Bratislava oznamuje, že dňa 21. mája 2007 o 14.00 hod., v seminárnej miestnosti Fakulty architektúry STU č. 117 sa uskutoční verejná habilitačná prednáška pracovníka Ústavu architektúry II. FA STU Ing. arch. Michala Hronského, PhD., na tému: Stavebný interiér – architektúra alebo dizajn? a následne obhajoba habilitačnej práce na tému: Stavebný interiér. Súbor uskutočnených prác.