Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Fakulty architektúry STU Bratislava oznamuje, že dňa 21. apríla 2008 o 13.00 hod., v seminárnej miestnosti Fakulty architektúry STU č. 117 sa uskutoční verejná habilitačná prednáška pracovníčky Ústavu nábytku, designu a bydlení MZLU v Brně Ing. arch. Ludviky Kanickej, CSc., na tému: Design nábytku v globálním světě a následne obhajoba habilitačnej práce na tému: Design nábytku na prahu třetího tisíciletí.