Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Fakulty architektúry STU Bratislava oznamuje, že dňa 31. októbra 2006 o 10.00 hod., v seminárnej miestnosti Fakulty architektúry STU č. 117 sa uskutoční verejná habilitačná prednáška pracovníčky Ústavu dejín a teórie architektúry Ing. arch. Jany Pohaničovej, PhD. na tému: O tvorcoch architektúry 19. storočia na území Slovenska: stavitelia – architekti, objednávatelia - mecenáši a následne obhajoba habilitačnej práce na tému: Rozmanité 19. storočie. Príspevky k poznaniu dejín architektúry na území Slovenska.